Smartbuggy-1 een script voor de besturing


#!/usr/bin/python
#######################################################
# Eenvoudige besturing voor buggy
# UP   : BuggyVooruit
# DOWN  : BuggyAchteruit
# LEFT  : BuggyLinksaf
# RIGHT : BuggyRechtsaf
# Enter : BuggyStop
# q   : stop dit script
# S   : shutdown de raspberry pi
#######################################################

# Importeren van library functies
import RPi.GPIO as GPIO 
import time
import curses
import os

# Zet curses window en schakel echo toetsen naar screen uit
# Schakel instant toetsen-response aan en gebruik speciale
# waarden voor de pijltjes toetsen
screen = curses.initscr()
curses.noecho() 
curses.cbreak()
screen.keypad(True)

# Setup GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
#
# Afstandsmeting
GPIO.setup(7,GPIO.OUT)
GPIO.setup(12,GPIO.IN)
GPIO.output(7,False)
#
# Motor aan de linkerkant
# GPIO pin 29 gaat naar L298N print IN1
# GPIO pin 31 gaat naar L298N print IN2
GPIO.setup(29,GPIO.OUT)
GPIO.setup(31,GPIO.OUT)
GPIO.output(29,False)
GPIO.output(31,False)
#
# Motor aan de rechterkant
# GPIO pin 11 gaat naar L298N print IN3
# GPIO pin 13 gaat naar L298N print IN4
GPIO.setup(11,GPIO.OUT)
GPIO.setup(13,GPIO.OUT)
GPIO.output(11,False)
GPIO.output(13,False)

# Functie afstand meten
def AfstandMeten():
  global afstand
  time.sleep(0.1)

  GPIO.output(7,True)
  time.sleep(0.1)
  GPIO.output(7,False)

  while GPIO.input(12) == 0:
    pass
  start = time.time()

  while GPIO.input(12) == 1:
    pass
  stop = time.time()

  # afstand in cm berekenen en afronden 1 na de komma
  pulsduur = stop - start
  afstand = pulsduur * 17150
  afstand = round(afstand, 1)
  return afstand

# Functie stop
def BuggyStop():
  GPIO.output(29,False)
  GPIO.output(31,False)
  GPIO.output(11,False)
  GPIO.output(13,False)

# Functie vooruit
def BuggyVooruit():
  GPIO.output(29,False)
  GPIO.output(31,True)
  GPIO.output(11,False)
  GPIO.output(13,True)

# Functie achteruit
def BuggyAchteruit():
  GPIO.output(29,True)
  GPIO.output(31,False)
  GPIO.output(11,True)
  GPIO.output(13,False)

# Functie linksaf 
def BuggyLinksaf():
  GPIO.output(29,True)
  GPIO.output(31,False)
  GPIO.output(11,False)
  GPIO.output(13,True)

# Functie rechtsaf
def BuggyRechtsaf():
  GPIO.output(29,False)
  GPIO.output(31,True)
  GPIO.output(11,True)
  GPIO.output(13,False)

try:
  afstand=8
  while True:
#    AfstandMeten()
    char = screen.getch()
    if char == ord('q'):
      break
    if char == ord('S'):
      os.system ('sudo shutdown -h now')
    elif char == curses.KEY_UP:
      if afstand > 7:
        BuggyVooruit()
      else:
      # afstand kleiner dan 7 cm dus stoppen
        BuggyStop()
    elif char == curses.KEY_DOWN:
      BuggyAchteruit()
    elif char == curses.KEY_LEFT:
      BuggyLinksaf()
    elif char == curses.KEY_RIGHT:
      BuggyRechtsaf()
    elif char == 10:   # Enter toets
      BuggyStop()

finally:
  # Sluit curses af en zet echo weer aan
  curses.nocbreak()
  screen.keypad(0)
  curses.echo()
  curses.endwin()
  # Stop motoren
  BuggyStop()
  # Sluit GPIO af
  GPIO.cleanup()